Dorada

ZAPIS je u svojoj doradi, ili knjigoveznici instalirao najsavremenije mašine u regionu, a posebno noževi za sečenje papira i štanc automati za isecanje etiketa nepravilnog oblika. Posebno treba naglasiti da imamo četiri falc mašine japanske marke „HORIZON“ za više paralelnih i unakrsnih savijanja na veoma tankim papirima od 40 gr/m2  za potrebe farmaceutske industrije, kao i u ovom regioni prva mašina za savijanje i lepljenje na dve tačke uputstava („autserta“) sa 16 tački marke „GUK“.

Noževi za sečenje i obrezivanje papira marke „POLAR“ 115 e sa dve paralelne linije koje uključuju i lift za podizanje papira, stoserica i automatska vaga za brojanje tabaka, kao  i dve mašine marke „POLAR“ DCM-10 za isecanje etiketa nepravilnog oblika.
U sklopu knjigoveznice se nalaze i mašine za spiralni povez, mašina za plastifikaciju, eurobinder za mekani topli povez, tvrdi povez, klamer..
Dorada, iako zadnja faza rada u štampariji ima veliku odgovornost i prvi utisak o kvalitetu pa joj se poklanja posebna pažnja. Tu se zaokružuje proces proizvodnje i finalna kontrola proizvoda pre isporuke kupcu.
 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
12