O nama

ZAPIS – grafičko - izdavačko doo osnovano je 1997. godine, tačnije 1. aprila je otvoren Radni nalog br. 1, kupac Knjaz Miloš iz Aranđelovca, etikete za KM-1 L i 0,5 L, a Zapis se nadovezuje na, što se tiče privatnog preduzetništva,  Agenciju za vođenje poslovnih knjiga “Eko-komerc-Gavrilović” koja posluje od 1. januara 1987. godine.

OSNIVAČ I VLASNIK: RADOVAN GAVRILOVIĆ

DIREKTOR: MILOŠ GAVRILOVIĆ, dipl. Ecc.

Iako novo, na veoma konkurentnom i plodnom, u to vreme, grafičkom tržištu, osnivač je imao jasnu viziju i ideju vodilju:
 

ŠTO BOLJI KVALITET, TAČNOST, EKONOMIČNOST I BRZINA PRUŽANJA USLUGA KUPCIMA!!!


Postavljeni zadatak ostvarujemo sa korektnom poslovnošću, visokim kvalitetom, stručnim kadrom i konkurentnim cenama.Cilj nam je jasan - stalno dokazivanje i borba za primat u otvorenoj tržišnoj utakmici.

Menadžment Zapisa čini veoma stručan, ambiciozan mladi kadar koji broji 39 radnika, od čega osam sa visokom stučnom spremom, a od toga tri grafička inženjera.

Vođeni dugogodišnjim iskustvom u grafičkoj industriji direktora i tehničkog osoblja, stalnim usavršavanjem i praćenjem svetskih trendova na međunarodnim sajmovima i prezentacijama, uspešno se završavaju i savladavaju sve postavljene zadatke po evropskim standardima.

Konstantnim napredovanjem, visokom motivisanošću, primenom standarda kvaliteta i procesne kontrole,primenjuju svoje znanje na proizvode i svakodnevno doprinose povećanju kvaliteta proizvoda.

Visok i prepoznatljiv kvalitet naših proizvoda je preduslov za zauzimanje visokog mesta kako na domaćem tako i na stranom tržištu.

Da bi smo ostvarili konstantan kvalitet naših proizvoda u 2001. godini smo se sertifikovali po sistemu kvaliteta prema modelu JUS ISO 9002, a od 2003. godine posedujemo sertifikat JUS ISO 9001:2001, a od januara 2010. godine sertifikat se potvrđuje system menadžment kvaliteta SRPS ISO 9001:2008. koji se odnosi na celu organizaciju.

Početkom 2017. godine uspostavili smo integrisani system kvaliteta SRPS ISO 9001: 2015, SRPS 14001-2015, i SRPS BS OHSAS-18001.
 

Sertifikati:

 

01
01
02
02
03
03
04
04