Priprema

ZAPIS – grafičko - izdavačko doo izradu ofsetnih ploča za potrebe štampe izrađuje metodom CTP tehnologije i poseduje savremeni uređaj - mašinu Kodak Japanske proizvodnje. Osnovu našeg savremenog studija za dizajn i pripremu, pored opreme, čini visokostručni kadar koji je spreman da timskim radom odgovori na sve zahteve kupaca, kao i da pruže svu odgovarajuću pomoć u svim fazama peocesa proizvodnje.

Stalnim praćenjem tehnoloških dostignuća, najnovijih programa, naši dizajneri uz pomoć najsavremenijeg PDF programa povezanog sa CTP sistemom omogućava brzu, pouzdanu i najstručniju uslugu. Primenjujemo najviši nivo kontrole u toku proizvodnog procesa i sa zadovoljstvom Vam možemo  pomoći ili dati savet kad god je to potrebno. Brzi proizvodni ciklus uz pomoć CTP sistema eliminiše nekoliko koraka i time skraćuje vreme potrebno za izradu ploče i sam početak štampe a ujedno  i smanjuje troškove izrade filma, montaže...

Raspolažemo sa pet računara Pentium generacije i savremenim prilagođenim grafičkim softerima. Specijalno osvetljena i klimatizovana prostorija za snimanje ploča rezultuje da se ploče osvetljavaju sa najvećom rasterskom preciznošću i jednakošću rasterske tačke. Ovom tehnologijom je omogućen visok kvaitet svih vrsta proizvoda.
 

001
001
002
002
003
003
004
004
005
005
006
006
12